Voorwaarden Studio España

 1. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 2. Studio España is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 3. Geen eten of drankjes in de Flamencozaal.
 4. Kom op tijd naar de les. Het te laat zijn is niet alleen storend, maar ook gevaarlijk voor uw spieren als u ze niet opgewarmd heeft of als u niet geconcentreerd bent.
 5. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of verrekend.
 6. Toon respect voor de andere leerlingen en tijdens de lessen van andere personen niet de zaal binnen lopen. Dit kan storend zijn voor de mensen die les hebben.
 7. Wij stellen het op prijs als u andere mensen vertelt over onze lessen en u die mensen naar de les wilt laten komen, maar vergeet niet dat het kijken van de les niet mogelijk is. Dit werkt storend en niet prettig voor de leerlingen. Uiteraard kan men zich altijd inschrijven en meedoen. Als men alleen wilt kijken, kan men altijd komen kijken als wij een optreden hebben.
 8. Gebruik van het lesmateriaal voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Voor gebruik voor andere doeleinden alleen na toestemming van Studio España c.q. Patricia Pardo.
 9. Er mogen géén foto's en/of andere opnames gemaakt worden tijdens de lessen, Flamenco Workshops en Shows van Studio España in en op het terrein van Casa Pardo zonder toestemming van Studio España c.q. Patricia Pardo. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 10. Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, tape etc.) in en op het terrein van de school is uitsluitend toegestaan met toestemming van Studio España c.q. Patricia Pardo. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 11. Er worden foto's en opnames van de lessen, workshops en voorstellingen gemaakt die voor commerciële doeleinden geplaatst worden in de krant, op tv, de website en reclame van de school. Door deelname aan deze en onze activiteiten gaat u hiermee akkoord. Als u hier tegen bezwaren heeft, laat ons dit dan weten. Dan zult u niet aan die desbetreffende les, workshop of voorstelling kunnen deelnemen.
 12. Leerlingen geven bij inschrijving toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en individuen te gebruiken voor redactionele en promotionele doeleinden.
 13. Bezoek aan de school is geheel op eigen risico. Studio España is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de leerling zelf dan wel andere bezoekers van de school.
 14. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de school door toedoen van een leerling of bezoeker, kunnen volledig verhaald worden.
 15. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de inhoud van de lessen uitsluitend bedoeld voor "eigen gebruik" door de leerlingen, hier is de tariefstelling op afgestemd. Het is een leerling dan ook niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, om het geleerde tijdens en/of na afloop van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden.
 16. Studio España mag de les annuleren indien daar gegronde redenen toe zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leerlingen en andere overmacht situaties. In geval van annulering zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genomen lessen, of kan er indien mogelijk in een andere les deelgenomen worden.
 17. Opzeggen uitsluitend schriftelijk, één kalendermaand voordat de volgende betalingsperiode begint. Mocht u dit niet op tijd hebben gedaan dan bent u verplicht om het volgende seizoen te voldoen.
 18. Het ondertekenen c.q. het invullen en verzenden van het inschrijfformulier houdt in, dat u met alle voorwaarden van Studio España akkoord gaat.